Posts Tagged Internetannonsering

Plötsligt blev mätbarhet totalt ointressant

Lotto-Åke visar vad han tycker om gammelmedia.

Lotto-Åke visar vad han tycker om gammelmedia.

Jag har arbetat rätt länge med media. Jag minns därför när det vi idag kallar media (digitala kanaler mm) kallades “New media” och det vi idag kallar gammelmedia (print, broadcast mm) kort och gott kallades för media.

Vid den tiden var konventionell reklam i gammelmedias kanaler enkel att mäta. Organisationer som t ex Procter & Gamble kunde pumpa ut default-reklam och sedan se ett samband med den ökade försäljningen. Budskapen behövde inte vara speciellt komplexa, utan det handla i första hand om att exponera varumärket och klättra ett steg närmre top of mind hos konsumenterna. Formlerna för att mäta utfallet var antagligen inte heller speciellt komplexa, jag skulle gissa att sambandet mellan mediaköp och ökad försäljning var relativt linjärt med en viss avvikelse och felmarginal från kampanj till kampanj.

Det spelar egentligen ingen roll exakt hur man mätte, poängen är just att det gick att mäta.

New media – gårdagens digitala luftslott

Vid samma tidpunkt var de digitala kanalerna inte speciellt mogna.Konsumenterna var ännu mindre mogna. Konsumentbarriärerna var många. En så enkel sak som att lämna sitt kreditkortsnummer över nätet var för de flesta kunder otänkbart, vilket försvårade affärsmöjligheterna. Det fanns inga produktifierade publiceringsverktyg vilket innebar skyhöga utvecklingskostnader för varje enskilt projekt. Lägg därtill företagsledare som försörjde sig på investerarpengar och flög Concord på regelbunden basis med den lösa motiveringen att det var i kabinen där man knöt de rätta kontakterna (givetvis kontakter med andra dotcomare som också levde på investerarpengar).

Eftersom det inte gick att utveckla några lösningar som för kunderna att gick räkna hem på ett tydlig sätt , så talades det inom “New media”-sfären mycket om immateriella tillgångar, långsiktiga investeringar och varumärkesbyggande effekter.

Jag kan ha viss förståelse för att det uppstår kostnader när man utforskar ny mark och provar nya affärsmodeller. Det var givetvis pionjärerna som satsade på de digitala kanalerna som fick ta denna kostnad. En del av kostnaderna kom tillbaka i egenskap av viktiga lärdomar, men det stod inte helt i proportion till kostnaderna. De konventionella reklambyråerna var inte sena att kritisera webbyråerna, och kritiken var i högsta grad befogad.

Nya konsumentbeteenden

Det tog inte lång tid innan konsumenternas beteende och mediavanor ändrades och idag är de digitala kanalerna de absolut viktigaste. Konsumenter känner sig trygga i att lämna ut sitt kortnummer på nätet. Många kunder skaffar sig kunskaper om trender,tjänster och produkter just på nätet.

De digitala kanalerna är överlägset bäst på mätbarhet. Minsta manöver av konsumenterna kan kartläggas, och budskap kan enkelt individanpassas för varje unik mottagare. Med inte allt för dyra verktyg kan du enkelt mäta utfallet av dina digitala marknadsaktiviteter och ställa det bredvid dina utgifter.

Gammelmedia – dagens luftslott

Det slog mig häromdagen att byråernas roller idag är totalt omvända. Gamla modeller för att räkna hem konventionella kampanjer a la Procter har totalt rasat i och med att konsumenternas medievanor har förändrats drastiskt på mindre än tio år. Idag är det extremt svårt att räkna på utfallet av konventionella reklamkampanjer (jämfört med digitala).

Idag är det istället de konventionella reklambyråerna inom gammelmedia som svänger sig med ord som immateriella tillgångar, långsiktiga investeringa och varumärkesbyggande effekter. Allt snack om krav på mätbarhet har helt tystnat från deras sida.

Ledsen och kinkig som Pampers-Johan

Skillnaden är att “New media”-falangen hade visioner, goda intentioner och en tro på det man gjorde. Vilket efter ett antal turer tagit dem till den ledande position de besitter idag.

Gammelmedia vet idag mycket väl att deras tjänster är skit som knappt ger något tillbaka till kunden. Man blir ju lika ledsen och kinkig som Pampers-Johan bara man tänker på det.

, , , , ,

1 Comment

Tipp-Ex kampanj på Youtube

Tipp-Ex har en rolig, genomarbetad och nytänkande kampanj som går på Youtube. Jag har redan sett den delad av flera människor på Facebook mm, så jag gissar den kommer få bra och välförtjänt spridning.

Jag vill inte analysera kampanjen för djupt här för det skulle bli en sån spoiler för er som inte sett den. Men utan att säga för mycket tycker jag att den genom sitt överaskningsmoment bekräftar fenomenet banner blindness, vilket kan vara intressant för alla som arbetar med kampanjer på webben.

, , , , , ,

No Comments

Fix Outlook använder sociala nätverk på ett kul sätt

Sociala nätverk när de är som bäst

Sociala nätverk när de är som bäst

Kampanjwebben Fix Outlook vill att Microsoft ska fixa Outlook då det i det närmaste måste betraktas som trasigt.

Sociala nätverk

För att nå ut med budskapet uppmanar de folk att twittra. Bakgrunden på webbplatsen är ett klotterplank, som sedan hämtar inläggen från Twitter. Bra användande av sociala nätverk.

Twittra loss ordentligt nu, så kanske Microsoft fixar Outlook!

, , , , ,

1 Comment

Barack Ombamas internetstrategi

Case Study: The Barack Obama Strategy

Barack Obamas presidentkampanj är av en dignitet som är unik. Den är enligt mig både viktig och intressant. Viktig för att den påverkar världspolitiken i sådan omfattning. Intressant för att Internet har varit den viktigaste kanalen för att nå ut. I synnerhet har viral marknadsföring och sociala media varit viktiga.

Fallstudie av SocialMedia8

Byrån SocialMedia8 är specialister på sociala media. De bjuder här på en jättebra fallstudie av kampanjen.

De bryter ned och analyserar kampanjens alla beståndsdelar. Från grundläggande strategi och kommunikativt förhållningssätt till detaljstudier som formuleringar, grafiska element och widgets.

Fallstudien hittade jag på Viralblog vilken jag för övrigt kan rekommendera till alla som är intresserade av viral marknadsföring och sociala media.

Marknadsföringen på Internet gav postitiva sidoeffekter

En personlig reflektion är de positiva sidoeffekter som kampanjen fick. Kampanjens primära syfte var givetvis att Barack Obama skulle få tillräckligt många röster för att vinna presidentvalet. Ett annat syfte var att nå ut med Obama-administrationens agenda och värderingar.

I och med att internetkampanjerna nådde långt utanför de amerikanska gränserna, så fick även omvärlden en god uppfattning om vad Barack Obama står för.

Jag tror att detta har gynnat USA på ett sätt som få amerikaner har förstått.

, , , , , , , , ,

No Comments

Elisabet Höglund och If satsar på viral marknadsföring

Det råder inget tvivel om att viral marknadsföring kan vara effektivt. Om den här virala kampanjen är effektiv eller inte får tiden visa. Vad man kan säga redan nu, är att den varken är speciellt välgenomförd eller trovärdig.

Vad krävs för att viral marknadsföring ska lyckas?

Skickar folk vidare en film bara för att den är filmad med mobilen? Skickar folk vidare filmen för att Elisabet Höglund är med?

En viktig komponent för viral marknadsföring är att det finns frågetecken som bjuder in till diskussion. Till exempel är den äkta eller inte? En annan viktigt komponent är att det måste väcka känslor eller locka till skratt.

Fel

I den här specifika fallstudien finns det ett antal fel som jag tror hämmar spridningen.

  1. Dåligt skådespeleri sänker trovärdigheten.
  2. Elisabet Höglund sänker trovärdigheten. Det hade varit mer trovärdigt om en okänd tant skulle välta motorcykeln. Alternativt om det hade varit hon, men att hon inte hade nämnts med namn.
  3. Det är inte roligt.

Enligt kommentarerna på Youtube är det uppenbart att filmen tolkas både som oäkta och tråkig. Filmen har i skrivande stund fått drygt 25 000 visningar på Youtube. Bra eller dåligt? Jag vet inte budget för filmen eller vilka mätbara mål som förväntas av kampanjen. Det ska bli intressant att se ifall byrån Studio Total släpper några siffror (förutom antal visningar på Youtube) när kampanjen är över.

Dåligt som Ullared

Det känns som att byrån Studio Total har hört att “viral marknadsföring ska ju vara så bra”. Lite som när Peter Wahlbeck hade hört att det skulle vara så bra i Ullared. Men sen när de väl kom fram till Ullared så var det inge bra.

Nu har jag spridit vidare både virala marknadsföringen för If och Peter Wahlbecks Ullared.

Vad krävs för att du ska skicka en rolig länk vidare på Internet?

, , , , , , , , ,

No Comments